Verkstad

Våra lokaler är på 2500 kvadrat meter fördelat på maskinverkstad, metallisering, teflonisering, balanseringshall samt blästerhall. Med våra stora truckar lastar vi enkelt av och på lastbilar. Vår största truck har kapacitet upp till 16 ton.

Verkstadskapacitet

Traverser 10 ton

Skärande bearbetning Diameter 1000 mm L= 10 000 mm
Balansering Diameter 2200 mm L= 8 500 mm
Termisk Sprutning Diameter 1800 mm L= 10 000 mm
Ugns kapacitet Diameter 1800 mm L= 12 000 mm
Blästerhall Höjd 4000 mm, bredd 4500 mm L= 11 000 mm

Vi har även mobil utrustning för termisk sprutning.

Process Ytbehandling

 • Flam-sprutning
 • Ljusbågs-sprutning
 • Plasma-sprutning
 • HVOF-sprutning

Process Bearbetning

 • Svarvning
 • Fräsning
 • Rundslipning
 • Polering
 • Balansering

Polymerbeläggningar

 • PVDF
 • PFA
 • PTFE
 • Komposit

Verkstad

Vår truck för tunga lyft