Ytbeläggning

Vi har gedigna kunskaper i, och lång erfarenhet av beläggning av valsar och maskindelar för att förbättra dess prestanda.

Med vår beläggning uppnår du:

  • Ökat korrosionsskydd
  • Anpassade friktionsegenskaper
  • Förbättrade non-stickegenskaper
  • Förändrad termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Bättre hygien och enklare rengöring

Termisk sprutning

Flamsprutning och ljusbågssprutning

Flam- och ljusbågssprutning används för beläggning med metaller som t.ex. kromstål, koppar, aluminium, aluminiumbrons, syrafast material eller molybden.

Plasmasprutning

Plasmametoden används för keramiska material som t.ex.kromoxid, aluminiumoxid, titanoxid och karbider, såsom wolframkarbid och kromkarbid.

Polymerbeläggningar

Vi erbjuder ett heltäckande program av denna typ av beläggningar för att kunna anpassa egenskaperna optimalt för aktuell applikation. De mest frekventa beläggningstyperna är:

  • PVDF
  • PFA
  • PTFE
  • Komposit

Kombinationsbeläggningar

Termiskt sprutade skikt i kombination med t.ex. sintrade polymer- / fluorplaster används ofta där kraven på slitstyrka och goda drag- respektive släppegenskaper är höga.

Beläggning

Ytbeläggning

Ytbeläggning med HVOF